Har du ventet et stykke tid? Gå direkte til Apple Store